olgakovalyova
OFFLINE

olgakovalyova

Olga Kovaleva
MSc student
-
Computational Materials Group
Skoltech
...
-
-